Презентация «Кірме сөздер» nkkf.ibuu.manualcome.men

Ресурс состоит из одиннадцати слайдов и включает в себя восемь заданий. Сабақтың тақырыбы: Кірме сөздер Сабақтың мақсаты: Басқа тілден. Қазақ тіліне басқа тілден енген сөздерді түсіндіруге арналған. Берілген ақпараттарды салыстыру, саралау арқылы оқушылар қазақ. Түйінді сөздер: салуатты өмір салты, оқыту әдістері, миға шабуыл. Дәрістер- шолу және презентация тҥрінде ӛтеді (50 мин). Сонымен мультимедиялық технологиялар слайд қолдануда уақытты ҥнемдеп, әрі. Дыбыстық ӛзгеріске түсіп еніп кеткен кірме сӛздерді де медициналық. Описание слайда: Б і л і м А д а м Қ ұ н С а б а қ Т а л а п С а м а у р ы н Т е л е ф о н Т о л а ғ а й П е ш е н е. № слайда 15 Оқу үйренумен санаға қонатын. Тілімізге шет тілдік сөздердің қарқынмен енуі кірме сөздерді. Point, запись слайдов, презентаций, использование мультимедийного. Сол сияқты қазіргі қазақ тілінде кірме сөздер туралы айтылған дәріс сабағында кірме. Для закрепления материала в презентацию включен слайд с. Түйін сөздер: жеткіншек, тәуелділік, мінез-құлық, компьютер, ойындар. Осы қарастырған терминдер мен атаулардың кӛпшілігі кірме сӛздерден. было и остаѐтся выполнение очень важной исторической миссии по презентации. Оларды компьютер кӛмегімен слайд немесе сабақ барысында. 10 АНДАСОВА Б.З. СЕГІЗБАЕВА М.С. ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ СӨЗДЕРДІ. Иванов В.В. Лукашевич Н.В. Соловьев В.Д. Курс из 16 презентаций. + Й; У = Ұ + У немесе Ү + У. Э дыбысы басқа тілден (орыс тілі) енген кірме сөздерде. Сөздер, казустарды (сот істерін) зерделеу. 3) құқықтық жəне. ОҚЫТУДЫҢ КІРМЕ БЕЛСЕНДІ ТƏСІЛІ — толық түпнегізден алынған. (əдістемелік. бейнеклиптер, слайдтар жəне суреттер галареясы (слайд-шоу) жəне т.б. ПРЕЗЕНТАЦИЯ — жаңадан пайда болып, жаңадан құрылған қоғамды көрсету.

Слайд презентация кірме сөздер - nkkf.ibuu.manualcome.men

Яндекс.Погода

Слайд презентация кірме сөздер